• Bekkenfysiotherapeut MSPT
  • Aantekening seksuologie
  • MAPLe specialist

Angelique Visser

Sinds 1989 ben ik fysiotherapeut. Vanaf 1996 ben ik mij gaan verdiepen in de klachten die gerelateerd zijn aan het bekken, de lage rug en de bekkenbodem. Onderstaand is een kleine opsomming van de opleidingen en cursussen die ik op dit gebied heb gevolgd.

1989 algemeen fysiotherapeut
1996 verschillende meerdaagse cursussen op het gebied van de bekkenbodemproblematiek
Vanaf 1998 post HBO-opleiding bekkenfysiotherapie Breda
1999 Opleiding bekkenpijn Spine & Joint Rotterdam
1999 Opleiding tot zwangerschapsdocent
2005 officiële registratie als bekkenfysiotherapeut
2005-2008 verschillende cursussen zoals kinderbekkenbodemproblematiek, seksuologie, groepstraining voor mensen met chronisch pijn, relaxatie en bewustzijnscursussen, trigger point massage, etc.
2008 masteropleiding bekkenfysiotherapie
2009 BHV-cursus (Bedrijfs Hulp Verlening)
2009 stagebegeleider voor studenten master opleiding bekkenfysiotherapie
Augustus 2011 International Continence Society in Glasgow. Meerdaags congres over incontinentie en blaasproblematiek.
2011 post HBO opleiding seksuologie

Ik ben voorzitter van de werkgroep Bekkenproblematiek Noord-Holland-Noord voor (bekken)ysiotherapeuten. Daarnaast coördineer ik het bekkenbodemspecialisten overleg in het Westfries Gasthuis in Hoorn. Specialisten zoals gynaecologen, urologen, seksuologen, bekkenfysiotherapeuten, chirurgen, internisten, huisartsen, revalidatieartsen en psychiaters komen 1x per 8 weken bij elkaar en bespreken dan klachtenbeelden en lichten elkaar in over de verschillende behandelvormen. Eens in de paar jaar organiseren wij een symposium.
Kinderbekkenbodemproblematiek: Ik behandel vanaf februari 2007 ook kinderen met bekkenbodemproblemen. De klachten kunnen zijn; oa  bedplassen, incontinentie voor urine en/of ontlasting, buikpijn en chronische obstipatie. De behandeling vindt uitsluitend plaats na verwijzing van huisarts of medisch specialist.
Van 2007-2009 ben ik inhoudscoördinator geweest  bij stichting Zon Hn (zie: www.zonhn.nl) bij het project over zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn.

Seksuologie: de opleiding seksuologie heb ik gedaan omdat ik in de praktijk zeer veel mensen behandel die naast een bekkenbodemprobleem ook seksuele problematiek hebben. De kennis die ik hierover had vond ik niet genoeg. Na deze opleiding ben ik goed in staat om mensen met enkelvoudige seksuologische problematiek te begeleiden. Klachten kunnen  zijn: pijn bij gemeenschap, opwindingsproblematiek, erectieproblemen, verschillen in verlangen, niet klaar kunnen komen etc. Ik werk samen met een geregistreerd seksuoloog.