Visser Fysiotherapie heeft voor 2024 een contract met:

DSW inclusief de labels In Twente en Stad Holland.
ONVZ en VVAA.
VGZ inclusief de labels Unive, IZZ, IZA, Zekur, Bewuzt, SZVK, UMC, MVJP en Zorgzaam Verzekerd.

Bent u bij 1 van bovenstaande verzekerd krijgt u 100% vergoed.

Van de overige aanbieders hebben wij de contracten 2024 niet getekend.
Reden voor ons om deze contracten niet te tekenen is dat er steeds meer eisen gesteld worden met betrekking tot openingstijden, uitzetten van enquêtes, behandelindex, inrichting en administratie. Daarbij stelt elke zorgverzekeraar andere eisen.
Het niet tekenen van de contracten is ons enige middel om aan te geven dat wij ons niet meer conformeren of schikken aan de eisen van de verzekeraar.

Voor ons staat u als patiënt centraal. Wij willen hoogwaardige kwalitatieve zinvolle zorg op maat bieden.
Kwaliteit heeft niets te maken met de eisen van de zorgverzekeraar maar met opleiding, specialisatie, bijscholing, expertise en ervaring. Wij voldoen aan alle kwaliteitseisen voor een fysiotherapeut om in het beroeps-, kwaliteits- en BIG-register te mogen staan. Onze therapeuten zijn allen aangesloten bij het kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten (CKR) en de landelijke beroepsverenigingen; het KNGF, NVFB, NFP.

Wat verandert er voor u?
Bent u niet verzekerd bij één van bovenstaande zorgverzekeraars dan krijgt u een nota, die u dan zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.
Afhankelijk van de polis die u heeft, krijgt u een (gedeeltelijke) vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Let op dat volgens de zorgwet artikel 13 lid 5;
De zorgverzekeraar verplicht is om de te betalen vergoeding voor ongecontracteerde zorg hetzelfde moet zijn als de vergoeding voor gecontracteerde zorg. Met terugwerkende kracht kan men het tekort dat men in 2018 uitbetaald heeft gekregen vorderen bij de zorgverzekeraar.

Meer informatie over niet-gecontacteerde fysiotherapie vindt u in de folder De contractvrije fysiotherapeut, onder het kopje FOLDERS bij folders.

Afspraak maken
Heeft u een vraag, wilt u zich aamelden of contact met ons opnemen?

Via onderstaande knoppen kunt u ons op de juiste manier bereiken