Informatie

Samenwerking
We werken uiteraard samen met andere zorgverleners, disciplines en instellingen wordt er samengewerkt. Sinds 2022 heeft Vanesca Tol, klinisch verloskundige, haar praktijk voor coaching tijdens en na de zwangerschap bij ons in de praktijk.

Overleg
Praktijkoverleg, intercollegiaal met collega praktijken overleg met Hoornse huisartsen, Multi disciplinair bekkenoverleg WFG, Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie. Wij werken samen met de partners van de SFP, bekkenfysiotherapeuten en andere hulpverleners uit de regio.

Patient tevredenheid
Onze praktijk hecht veel waarde aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening en uw mening hierover. Daarom neemt onze praktijk deel aan een patient tevredenheidonderzoek d.m.v. een enquete. Wij zijn zeer benieuwd naar uw mening over de praktijk, de behandeling en de (behandelend) fysiotherapeut. U als patient bent onze belangrijkste graadmeter voor de kwaliteit van onze zorgverlening.
Hiervoor hebben we u emailadres en uiteraard uw toestemming nodig. Aangezien het in de enquête gaat om uw ervaringen, zijn er geen goede of foute antwoorden mogelijk. Wij vragen u het antwoord dat als eerste bij u opkomt aan te geven. Ook van uw minder prettige ervaringen kunnen wij leren. U kunt uw ervaringen onderaan de enquête eventueel nog toelichten. De enquete is uiteraard anoniem. Deze anoniem verwerkte gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om zowel intern (tussen de collega’s) als extern (tussen verschillende fysiotherapiepraktijken) uitkomsten te vergelijken. Wij stellen uw deelname aan dit patient tevredenheidonderzoek zeer op prijs. De resultaten van deze enquete gebruiken wij om onze dienstverlening verder te verbeteren en de zorgverzekeraars inzicht te geven in ons kwalitatief handelen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Mondelregeling en gedragsregels
In onze praktijk gelden zowel de modelregeling fysiotherapeut- patiënt als de gedragsregels voor fysiotherapeuten. U kunt hier een exemplaar downloaden. Tevens zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling volgens onze beroepsorganisatie KNGF. Ook deze kunt u hier downloaden.

Beroepsorganisaties
Onze praktijk is aangesloten bij de volgende beroepsorganisaties:
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek

Afspraak maken
Heeft u een vraag, wilt u zich aamelden of contact met ons opnemen?

Via onderstaande knoppen kunt u ons op de juiste manier bereiken