Stuitpijn en de bekkenfysiotherapeutische behandeling

Het stuitje of os coccygis (ook wel staartbotje of staartbeentje genoemd) bevindt zich helemaal onderaan de rug . Dit botje zit middels een gewrichtje vast aan het heiligbeen.(sacrum) Het beentje kan heen en weer bewegen, net als een staart. De spier die verantwoordelijk is voor beweging in het stuitgewricht, is de bekkenbodemspier.

Oorzaken van stuitpijn

Pijn aan de stuit komt veel voor, 8-18% van de algemene bevolking heeft stuitpijn. De oorzaak is veelal een val in het verleden, meerdere kleine trauma’s of een slechte zithouding. Door pijn in de stuit gaan de bekkenbodemspieren vaak verkrampen, waardoor de stuit in eerste instantie beschermd wordt. Als de bekkenbodem langdurig blijft spannen en onvoldoende ontspant, wordt de pijn juist alleen maar erger. Daarnaast kan het zijn dat er aanverwante problemen zijn ontstaan, zoals moeizaam kunnen ontlasten of lage rugpijn. Omgekeerd kan het ook zijn dat bekkenbodemklachten en/of langdurige rugklachten leiden tot stuitpijn. Stuitpijn heeft vaak een grote impact op het dagelijks leven, omdat activiteiten zoals (lang) zitten of fietsen beperkt zijn door de pijn.

Verschijnselen

Een pijnlijk stuitje kan variëren van een onbehaaglijk gevoel tot een vlammende, onverdraaglijke pijn. Meestal begint de pijn als zeurend, branderig, maar wordt het langzaam alleen maar erger. Veelal is de pijn aanwezig tijdens zitten of treedt op na een langere tijd zitten. Ook kunnen fietsen en opstaan na een tijdje te hebben gezeten pijnlijk zijn. Lage rugpijn en bekkenbodemproblemen, zoals obstipatie, zijn aanverwante klachten.

Symptomen die bij deze klacht horen, kunnen zijn:

 • Pijn in het midden bij de billen, vlak boven de anus
 • Moeite met op het stuitje zitten
 • Minder pijn bij naar voren of zijwaarts leunen
 • Pijn bij het opstaan uit een stoel
 • Pijn of spanning bij het vrijen
 • Niet of nauwelijks kunnen fietsen vanwege de pijn

De stuitpijn bestaat soms al vele jaren en dat zorgt ervoor dat de klachten zich in de loop van de tijd kunnen uitbreiden.

De volgende symptomen kunnen dan ook optreden:

 • Pijn rond de zitbeenderen
 • Rugklachten
 • Uitstralende pijn in bil/billen, been/benen
 • Moeizame stoelgang, pijn tijdens vrijen en plasprobemen.

Oorzaken van stuitpijn kunnen zijn:

 • Val op het stuitje
 • Breuk of dislocatie van het stuitje
 • Ontsteking
 • Zwangerschap
 • Bevalling
 • Soms is er geen duidelijke oorzaak

Als men zich herkent in bovenstaande oorzaken en symptomen wordt er bij het onderzoek bijna altijd een scheefstand van het stuitje gevonden. De scheefstand is hetgeen wat voornamelijk zoveel klachten veroorzaakt. Het stuitje is namelijk een belangrijk aanhechtingspunt van de bekkenbodemspier en er hecht veel peesweefsel aan vast wat zorgt voor krachttransport en stevigheid rond het bekken. De langdurige spanning op spier- en peesweefsel zorgt ervoor dat het weefsel erg geprikkeld raakt omdat die spanning er normaal niet continu op hoort te staan.

Door de NIMOC- methode toe te passen kunnen wij een scheefstaand stuitje weer rechtzetten.

Afspraak maken
Heeft u een vraag, wilt u zich aamelden of contact met ons opnemen?

Via onderstaande knoppen kunt u ons op de juiste manier bereiken