Meetinstrumenten, want Meten is Weten

Wij werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. We vinden het dan ook van groot belang dat we voor de diagnostiek en in de behandeling zo betrouwbaar mogelijk kunnen onderzoeken. Daarvoor maken we bij de intake gebruik van gevalideerde vragenlijsten.

Voor het lichamelijk onderzoek is betrouwbaar meten een stuk lastiger. We zijn daarom heel blij dat we naast echografie, waarmee we kunnen laten zien wat er gebeurt met de blaas en de endeldarm als je je bekkenbodem aanspant, de uroflowmetrie en ook met de MAPLe in kaart kunnen brengen wat er met de bekkenbodemspieren gebeurt tijdens een aanspanning, ontspanning, in rust, bij hoesten en persen.

Onze meetinstrumenten

Door verschillende meetinstrumenten zoals EMG (of myofeedback), echografie, uroflowmetrie en electrotherapie als diagnostiek, te gebruiken worden aandoeningen of afwijkingen zichtbaar gemaakt.

Maple

De MAPLe is uniek in de manier waarop alle spieren die onderdeel van de bekkenbodem zijn apart in kaart worden gebracht. Op deze manier kun je heel nauwkeurig zien of er links-rechts verschil is, of er spanning aanwezig is aan de voor-of achterkant, oppervlakkig of diep. En de gemeten informatie is betrouwbaar waardoor het ons nog meer gerichte informatie geeft bij stellen van de juiste diagnose.
Behalve voor diagnostiek kan het apparaat ook gebruikt worden in de behandeling om spierfunctie te optimaliseren. Ook kan er stroom mee gegeven worden voor pijnverlichting of om spieren gericht te activeren. Voor het gebruik van de MAPLe is een persoonsgebonden probe nodig met 24 meetpunten. Deze probe is bij ons verkrijgbaar tegen een vergoeding.

Echo

Iedereen kent de echo als een apparaat dat wordt gebruikt tijdens de zwangerschap. Maar wij gebruiken de echo ook als hulpmiddel bij de diagnose en behandeling van bekkenbodem klachten. Met de echo kan bij de diagnose zichtbaar gemaakt worden wat de functie van de spieren is en ook tijdens de behandeling kan het helpen om te zien of een oefening goed wordt uitgevoerd.

Plas- of ontlastingslijst

Voor een goed inzicht in het plas- of ontlastingsgedrag maken wij gebruikt van lijsten waarop het gevraagde bij te houden gedurende een aantal dagen. Veel mensen staan er niet bij stil wat hun toiletgedrag is terwijl dat heel veel informatie kan opleveren.

Uroflowmetrie en plasstraalmeting

Om te kunnen zien hoe het plassen verloopt maken wij gebruik van de uroflow. Hiermee kunnen wij precies analyseren hoe sterk de straal is, of de straal niet onderbroken wordt en hoelang het plassen duurt. `daarna wordt ere en echo gemaakt om te zien of de blaas leeg is.

   

 

Afspraak maken
Heeft u een vraag, wilt u zich aamelden of contact met ons opnemen?

Via onderstaande knoppen kunt u ons op de juiste manier bereiken