Kwaliteit

Samenwerking
We werken uiteraard samen met onze partners binnen de SFP. Ook met andere zorgverleners, disciplines en instellingen wordt er samengewerkt.

Overleg
Praktijkoverleg, overleg binnen het SFP, overleg met Hoornse huisartsen,  Multi disciplinair bekkenoverleg WFG, Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie.  Wij werken samen met de partners van de SFP,  bekkenfysiotherapeuten en andere hulpverleners uit de regio.

Patient tevredenheid
Onze praktijk hecht veel waarde aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening en uw mening hierover.
Daarom neemt onze praktijk deel aan een patient tevredenheidonderzoek d.m.v. een enquete.
Wij zijn zeer benieuwd naar uw mening over de praktijk, de behandeling en de (behandelend) fysiotherapeut. U als patient bent onze belangrijkste graadmeter voor de kwaliteit van onze zorgverlening. Sinds 2010 gebruiken wij “Fysio Prestatie Monitor” (FPM) om de patient tevredenheid te meten. Dit houdt in dat u na de behandelreeks gevraagd kunt worden om via internet en/of schriftelijk een vragenlijst in te vullen over uw ervaring met onze fysiotherapiepraktijk en fysiotherapeut.
Hiervoor hebben we u emailadres en uiteraard uw toestemming nodig.
Aangezien het in de enquête gaat om uw ervaringen, zijn er geen goede of foute antwoorden mogelijk. Wij vragen u het antwoord dat als eerste bij u opkomt aan te geven. Ook van uw minder prettige ervaringen kunnen wij leren. U kunt uw ervaringen onderaan de enquête eventueel nog toelichten. De enquete is uiteraard anoniem.
Deze anoniem verwerkte gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om zowel intern (tussen de collega’s) als extern (tussen verschillende fysiotherapiepraktijken) uitkomsten te vergelijken. Wij stellen uw deelname aan dit patient tevredenheidonderzoek zeer op prijs. De resultaten van deze enquete gebruiken wij om onze dienstverlening verder te verbeteren en de zorgverzekeraars inzicht te geven in ons kwalitatief handelen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Mondeling en gedragsregels
In onze praktijk gelden zowel de modelregeling fysiotherapeut- patiënt als de gedragsregels voor fysiotherapeuten. U kunt hier een exemplaar downloaden. Tevens zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling volgens onze beroepsorganisatie KNGF. Ook deze kunt u hier downloaden.

Beroepsorganisaties
Onze praktijk is aangesloten bij de volgende beroepsorganisaties:

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek

Klachten over uw fysiotherapeut

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u is omgegaan? Dan is het goed om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Waar kunt u met uw klacht terecht?

1. Ga in gesprek met uw fysiotherapeut
Ga allereerst het gesprek aan met uw fysiotherapeut of neem contact op met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Neem iemand mee die u vertrouwt als u het lastig vindt om dit alleen te doen, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders. Tips over hoe u zo’n gesprek kunt aanpakken, vindt u op bijvoorbeeld de website van patiëntenorganisatie zoals www.zorgbelang-nederland.nl.
Zorgbelang Nederland -0900 243 70 70 (€ 0,10 per minuut)

2. Dien een klacht in
Helpt het gesprek met uw fysiotherapeut niet, dan kunt u een klacht indienen volgens onderstaande mogelijkheden.
De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand als u bijvoorbeeld een advocaat inschakelt.
Welke mogelijkheid u kiest, hangt af van wat u wilt bereiken. Elke mogelijkheid heeft namelijk andere bevoegdheden om maatregelen te nemen. Ze zijn alle drie onafhankelijk en zeer zorgvuldig en gaan vertrouwelijk met uw klacht om.

Klachtenregeling Fysiotherapie

Kunt u niet in gesprek met uw fysiotherapeut of bent u niet tevreden met de geboden oplossing? Dan is er voor u een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure. De Klachtenregeling Fysiotherapie biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Hieronder vindt u een formulier om een klacht in te dienen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het verzoek om ondersteuning van klachtenfunctionaris te krijgen bij het indienen van een klacht.

meldformulier-klachten

klachtenregeling-fysiotherapie

Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om de klachtenfunctionaris telefonisch te benaderen. Neem hiervoor contact op met KNGF Ledenvoorlichting via 033-467 29 29. (Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur).

De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en geeft advies bij het zoeken naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van het secretariaat of de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht.

Contactgegevens
Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie
Secretariaat Klachten en Geschillencommissie Fysiotherapie
Postbus 248 3800 AE Amersfoort
033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

VISSER FYSIOTHERAPIE | Lepelaar 3a, 1628 CZ Hoorn | 0229 - 212993 | info@visser-fysiotherapie.nl | KvK 54274958 © 2022
Privacy-en cookieverklaring