Kwaliteit

Samenwerking
We werken uiteraard samen met onze partners binnen de SFP. Ook met andere zorgverleners, disciplines en instellingen wordt er samengewerkt.

Overleg
Praktijkoverleg, overleg binnen het SFP, overleg met Hoornse huisartsen,  Multi disciplinair bekkenoverleg WFG, Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie.  Wij werken samen met de partners van de SFP,  bekkenfysiotherapeuten en andere hulpverleners uit de regio.

Patient tevredenheid
Onze praktijk hecht veel waarde aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening en uw mening hierover.
Daarom neemt onze praktijk deel aan een patient tevredenheidonderzoek d.m.v. een enquete.
Wij zijn zeer benieuwd naar uw mening over de praktijk, de behandeling en de (behandelend) fysiotherapeut. U als patient bent onze belangrijkste graadmeter voor de kwaliteit van onze zorgverlening. Sinds 2010 gebruiken wij “Fysio Prestatie Monitor” (FPM) om de patient tevredenheid te meten. Dit houdt in dat u na de behandelreeks gevraagd kunt worden om via internet en/of schriftelijk een vragenlijst in te vullen over uw ervaring met onze fysiotherapiepraktijk en fysiotherapeut.
Hiervoor hebben we u emailadres en uiteraard uw toestemming nodig.
Aangezien het in de enquête gaat om uw ervaringen, zijn er geen goede of foute antwoorden mogelijk. Wij vragen u het antwoord dat als eerste bij u opkomt aan te geven. Ook van uw minder prettige ervaringen kunnen wij leren. U kunt uw ervaringen onderaan de enquête eventueel nog toelichten. De enquete is uiteraard anoniem.
Deze anoniem verwerkte gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om zowel intern (tussen de collega’s) als extern (tussen verschillende fysiotherapiepraktijken) uitkomsten te vergelijken. Wij stellen uw deelname aan dit patient tevredenheidonderzoek zeer op prijs. De resultaten van deze enquete gebruiken wij om onze dienstverlening verder te verbeteren en de zorgverzekeraars inzicht te geven in ons kwalitatief handelen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Mondeling en gedragsregels
In onze praktijk gelden zowel de modelregeling fysiotherapeut- patiënt als de gedragsregels voor fysiotherapeuten. U kunt hier een exemplaar downloaden. Tevens zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling volgens onze beroepsorganisatie KNGF. Ook deze kunt u hier downloaden.

Beroepsorganisaties
Onze praktijk is aangesloten bij de volgende beroepsorganisaties:

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek

VISSER FYSIOTHERAPIE | Lepelaar 3a, 1628 CZ Hoorn | 0229 - 212993 | info@visser-fysiotherapie.nl | KvK 54274958 © 2017